Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng

Bất động sản

Ống nhựa

Tấm cemboard

GIỚI THIỆU

Đánh dấu sự chuẩn bị sẵn sàng, kỹ lưỡng trên mọi nguồn lực, cuối năm 2017, tập đoàn GoodGroup chính thức chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực bất động sản với một hướng đi vô cùng táo bạo và khác biệt.

Đi theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tập đoàn GoodGroup kiến tạo nên môi trường sống giao hòa với thiên nhiên. Các sản phẩm bất động sản được kiến tạo là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa yếu tố bản địa với hơi thở mang tinh thần đương đại để tạo nên giá trị thực bền vững. Kiến tạo bất động sản mang tính bền vững chính là tuyên ngôn chủ chốt mà tập đoàn GoodGroup hướng đến.

Dự án tiêu biểu