Văn hoá doanh nghiệp

Chiến lược con người

Môi trường & công cộng

Xuất phát từ sự kiên trì và tâm huyết, GOODGROUP luôn hành động hướng tới những giá trị bền vững góp phần phát triển nền kinh tế của nước nhà. Song hành cùng với đó là ý chí, quyết tâm đồng lòng của toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang giá trị thật cho khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác và cam kết trách nhiệm với môi trường, thiên nhiên và xã hội.

Tại Đạt Phương, chúng tôi luôn tâm niệm mỗi nhân viên là một mắt xích của tập thể, là giá trị cốt lõi để tạo ra sự thành công của doanh nghiệp. Mỗi việc làm, hành động của từng thành viên Đạt Phương luôn chứa đựng tâm huyết, sự sáng tạo, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao để mang tới những sản phẩm, dịch vụ – chất lượng tốt nhất.

Qua đó, không chỉ mang lại sự hài lòng cùng giá trị thật cho khách hàng, đối tác, cổ đông, bản thân cán bộ công nhân viên mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Mỗi thành viên Đạt Phương là một cá thể riêng biệt, nhưng chúng ta đang sống trong một ngôi nhà chung mang tên Đạt Phương – ngôi nhà mà chúng ta đang cùng nhau chung tay xây dựng, vun vén. Đoàn kết và nhân hoà trong ngôi nhà ấy là tiền đề cho sự phát triển. Đây là một trong những định hướng hoạt động đầy nhân văn của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Đạt Phương với việc nâng cao sản xuất và chăm sóc đời sống CBNV. Bên cạnh đó, tập đoàn luôn tích cực chủ động, tham gia các hoạt động xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau, mang lại những giá trị tốt đẹp và thiết thực cho cộng đồng.