Ống nhựa xoắn HDPE GOOD là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông trong các công trình hạ ngầm

  • Chuyên dụng bảo vệ cáp điện
  • Kích thước ống từ 25mm đến 250mm
  • Độ dài tối đa 1000m/ cuộn

Liên Hệ

  • 0986 933 511