Tấm sàn nhựa chăn nuôi TTG ứng dụng lót sàn trang trại gia súc, gia cầm: tấm lót sàn nhựa TTG có 2 màu chủ đạo : Màu vàng và Màu Cam vệ sinh dễ dàng

  • Có khớp nối + khe thu chất thải
  • Loại sàn nhựa TTG nguyên sinh
  • Màu sắc: màu vàng và màu cam

Liên Hệ

  • 0986 933 511